Centrali РV "Qyteti Banja"

Photovoltaic plant Pajisja e furnizuar është BM01 (Nënstacion Kompakt Transformimi Monolit Betoni) TRAFOSYS ®0,315/0,315/20kV; me gabarite L310/W240cm; me një transformator 1000kVA dhe pajisje TM nga Siemens.


Më shumë për Kabina elektrike
Të tjera Produkte