KTKB "Gjenerator ere Sini Rid"

KTKB

Pajisja e livruar është ISHMKB (Instalim shpërndarës kompakt i mbyllur betoni) TRAFOSYS ®me gabarite L230/W130cm; me pajisje TM nga SEL, mbrojtje rele dhe UPS.
Më shumë për KTKB
Të tjeraProdukte