НОВИ ОБЕКТИ

БКТП

БКТП Широка гама БКТП, различни мощности и размери. БКТП съобразени изцяло със специфичните особености на обекта. БКТП за хотели, БКТП за PV централи, БКТП за Заводи, БКТП за търговски обекти, БКТП за частни потребители. БКТП на фирма Павел и Синове ООД. БКТП. БКТП-тата
Прочетете повече за БКТП...

Трафопост

Трафопост Трафопостът служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия от преносната мрежа към крайните консуматори. Трафопостове и трафопости за преобразуване не електрическа енергия. Трафопостът може да е БКТП или МКТП. Трафопости, трафопостни. В най-общи линии трафопостът се състои от три части - разпределителна уредба за средно напрежение(РУ-СН), силов трансформатор и разпределителна уредба ниско напрежение(РУ-НН).
Прочетете повече за Трафопост...
Фотоволтаична електроцентрала "Атолово" 5 MW
PV Централа Атолово, 5 MW Доставено съоръжение: TRAFOSYS ® БИКТП виж повече

ПС Електрик ООД

ПС Електрик ООД е сертифицирана от 2010 година по стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, с обхват на сертификацията "Производство на електрически табла, комплектни трансформаторни постове и съоръжения за енергетиката". Нашата Политика по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд е съвместима с визията за бъдещето на дружеството. Ние се стремим към все по-пълното удовлетворяване изискванията на пазара и на всеки клиент на фирмата от предлаганите изделия, както и към спазване на приложимите нормативни и други изисквания за управление на околната среда.
Ние произвеждаме широка гама от: Бетонни комплектни трансформаторни постове, Възлови станции БКТП за възобновяеми енергоизточници и Ел. табла. Изграждаме кабелни линии и съоръжения. Ние сме доказали многократно своя професионализъм и качеството на нашите продукти през годините. Отличията от международния панаир в Пловдив говорят за надеждност и профеионализъм - доверен партньор в областта на енергетиката.
През 2006 и 2007 година ПС Електрик ООД патентова над десет свои разработки на комплектни трансформаторни постове (БКТП): с бетонен, бетонен монолитен и метален корпус. В началото на 2007 година ПС Електрик ООД регистрира собствена търговска марка TRAFOSYS ®. bg виж повече