ПРОДУКТИ

БКТП за възобновяеми енергоизточници


С натрупания опит през годините в изграждането на съоръжения за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), ние от ПС Eлектрик ООД Ви предлагаме част от решенията, които сме реализирали в тази област.
Зад гърба си имаме множество изпълнени и въведени в експлоатация обекти и безброй доволни клиенти. Част от признателността на нашата прецизност и опит са референциите на водещи инсталаторски фирми.
Тясното ни партньорство с EVN, CEZ и E-ON е от голямо значение за бързото и безаварийно въвеждане на всяка централа към електропреносната мрежа на България.