ПРОДУКТИ

Бетонни монолитни комплектни трансформаторни постове и възлови станции


Трафопост

Бетонните монолитни комплектни трансформаторни постове на фирма ПС електрик ООД са съоръжения, подходящи за захранване на административни и производствени сгради, селскостопански предприятия, търговски центрове и бензиностанции. БМКТП са самостоятелни постройки с външно обслужване. Монтират се в изкоп, по зададен чертеж, върху предварително излят подложен бетон. Не е необходимо изграждането на фундамент на обекта, поради причина, че трафопоста е от монолитен тип и фундамента е част от корпуса. Това значително съкращава сроковете на изпълнение и стойността на изделието.  
БМКТП се състоят от разпределителна уредба Средно напрежение, разпределителна уредба Ниско напрежение и отсек за силов трансформатор. Дограмата е изработена от алуминиеви профили. Отличават се с изключителна компактност, лесен и бърз монтаж и не на последно място качество, което е гарантирано от строгия стандарт на ISO 9001-2008.
БМКТП са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и са в съответствие със следните стандарти, БДС EN 62271-202:2007; БДС 10699:1980, БДС EN – 60439-1 , НУЕУЕЛ - 2004. Производството на всички монолитни трафопостове е съпроводено с успешно преминати тестове в „ICMET” CRAIOVA – Румъния, съгласно БДС EN 62271 – 202.


  • BM02-2 до 2x800kVA BM02-2 до 2x800kVA Характеристики:BM02-2 2x800kVA e монолитен трафопост, с помещение за 2 трансформатора до 800kVA.РУ-СрН: възможност за... виж повече
  • BM02-1 до 2х800 kVA BM02-1 до 2х800 kVA Характеристики:BM02-1 2x800kVA e монолитен трафопост, с помещение за 2 трансформатора до 800kVA.РУ-СрН... виж повече
  • BM01ЕО до 800 kVA BM01ЕО до 800 kVA Характеристики:BM01 EO 1x800kVA е монолитен трафопост с помещение за трансформатор до 800 kVAРУ-СрН - възможност за... виж повече
  • BM01 до 1000 kVA BM01 до 1000 kVA Характеристики:BM01 1x1000kVA е монолитен трафопост с помещение за трансформатор до 1000 kVA.РУ-СрН - възможност за... виж повече
  • BM01 A-41 до 800kVA BM01 A-41 до 800kVA Характеристики:BM01 1x800kVA е монолитен трафопост с помещение за трансформатор до 800 kVA.РУ-СрН - възможност за... виж повече