Изграждане на кабелни линии и съоръжения от 0,4 до 20 kV

Фирма ПС Eлектрик ООД предлага следните услуги:

 - Изграждане на въздушни и кабелни линии СрН и НН; 
 - Преустройство на електрически съоръжения СрН и НН с въвеждане на съвременна апаратура и технологии ; 
 - Реконструкция на съществуващи ел.съоръжения и уредби;