Комплектни кондензаторни уредби (ККУ)

ПС Електрик ООД произвежда Комплектни кондензаторни уредби (ККУ) за компенсация на реактивна мощност.

Чрез употреба на системи от кондензатори, реактивната енергия може да бъде компенсирана, така че по -голямата  част от нея да се колебае между консуматора и кондензаторите, а не между източника на захранване и консуматора. По този начин може да се постигне допълнително натоварване на преносните елктропроводи и комутационните апарати. Комплектните кондензаторни устройства са едно изключително изгодно решение за редуциране на разходите на електропотребление.

Основни характеристики:

-           - Метално табло

-           - Мощност: от 50 до 100kVar

-           - Регулируема стъпка - cosφ регулатор