ПРОДУКТИ

Метални комплектни трансформаторни постове (МКТП)


Фирма ПС електрик ООД произвежда и метални комплектни трансформаторни постове, изградени от металнални конструктивни елементи и стенни сандвич панели. МКТП имат кратък срок на изработка. Предназначени за монтаж на открито - за електроснабдяване на административни и жилищни сгради и комплекси, хотели, бензиностанции, промишлени и селскостопански предприятия и обекти, помпени станции и др. Осигуряват удобство и пожарна безопасност, устойчиви са на атмосферни влияния и имат дълъг експлоатационен срок. Предимство на МКТП е, че са леки и позволяват бърз и лесен монтаж върху предварително подготвен стоманобетонен фундамент. МКТП се състои от: Отсек Средно напрежение, Отсек Ниско напрежение и отсек Трансформатор, като всеки един от тях се оборудва с апаратура по избор на клиента или според предварително изготвена схема. МКТП разполагат с богата цветова гама, която улеснява вписването им в разнообразен ландшафт.