Модулна монолитна възлова станция с монолитен фундамент до 1х800 kVA

Бетонните монолитни комплектни трансформаторни постове и възлови станции предлагани от фирма ПС Eлектрик ООД се отличават с изключителна компактност, лесен и бърз монтаж и не на последно място качество, което е гарантирано от строгите стандарти на ISO 9001-2008. Характерно за продуктите от този вид е че не е нужно изграждане на фундамент на обекта за който са предназначени, което значително съкръщава сроковете за изпълнение на изделието.

Тази конкретна възлова станция е с мощност до 1x800kVA