ПРОДУКТИ

Пълен Инженеринг и Строително-монтажни работи (СМР)


ПС Eлектрик ООД е една от водещите фирми в областта на комплексното инженерингово обслужване.
В наше лице може да намерите сериозен и надежден партньор при изграждане на кабелни линии и съоръжения от 0,4kV до 20kV и изпълнение на строително монтажни дейности при изграждане на обекти от енергийния сектор.