Строително-монтажни работи (СМР)

Строително-монтажните работи са всички видове дейности и работи, които се извършват в процеса на изграждането на дадена сграда или строителен обект. 

Основни дейности, които ние от ПС Електрик ООД  предлагаме са: 

-           - Трасиране и прекарване на външни кабелни линии;

-           - Електрически инсталации в сгради и съоръжения;

-           - Електрически инсталации в прилежащите външни пространства;

-           - Монтаж и подвързване на трансформаторни подстанции;

 - Монтаж, подвързване и тестове на електро апаратурa