Типово изпитани табла

ПС Електрик ООД произвежда типово изпитани табла. 
Типовите изпитания на табла и уредби представляват поредица от тестове, които включват проверка на степен на защита, проверка на електрическата и техническта якост на изолацията, устойчивост на късо съединение, проверка на ефективността на защитната верига и механичното действие. 
В тестовете се включват също преглед на монтажа и свързването на проводниците и проверка на изолационните разстояния и др. 

Типово изпитани табла, които ние предлагаме са: 

 - Главни и разпределителни табла за жилищни и хотелски сгради, индустриални обекти, електрически централи и търговски центрове; 

  - Разпределителни касети.