Цялостен инженеринг

Фирма ПС Електрик ООД предлага цялостен инженеринг при изграждане на електрически инсталации и уредбни в административни, промишлени и жилищни сгради.