PV Централа Атолово, 5 MW

PV Централа Атолово, 5 MWДоставено и оборудвано БИКТП 0,315/0,315/20kV; с габарити 810х300cm; ТНН 1000kVA; Оборудване СрН Schneider и инвертори Refusol 500k


Други продукти
Повече за БКТП
Повече за Трафопост