РV централа "гр. Баня"

РV централа "гр. Баня"

Доставеното съоръжение е BM01 (Бетоннa Монолитна Комплектна Трансформаторна Подстанция) TRAFOSYS ® 0,315/0,315/20kV; с габарити L310/W240cm; с един трансформатор 1000kVA и оборудване СрН от Siemens.

За разглеждане в по-голям мащаб отворете изображението в нов подпрозорец. .Други продукти
Повече за Трафопост