Обект PV Централа Кукорево, 3,5 MW

Фотоволтаичен парк Кукорево Доставеното съоръжение е напълно оборудвана БИКТП (Бетонна Инверторна Комплектна Трансформаторна Подстанция) TRAFOSYS ® 0,315/0,315/20kV; с габарити L730/W260cm; с един трансформатор 1000kVA; оборудване СрН от SEL и място за два инвертора.

За разглеждане в по-голям мащаб отворете изображението в нов подпрозорец.

Други продукти
Повече за Трафопост