НОВИНИ

 • 15.04.2011 „ПАВЕЛ и СИНОВЕ електрик” ООД взе участие в Международното ЕЕ и RES изложение, проведено в София в Интер Експо Център, 13-15 април 2011 г. виж повече
 • 22.03.2011 В с. Кубадин заработи нова фотоволтаична централа с мощност 160 kW. "ПАВЕЛ и СИНОВЕ електрик" ООД осъщетви производството и монтажа на обекта на 1 брой БКТП 1х160kV
  виж повече
 • 22.03.2011 В село Брягово заработи нов фотоволтаичен парк. "ПАВЕЛ и СИНОВЕ електрик" ООД изработи, достави и монтира на обекта 1 брой БКТП 1х160kV.
  виж повече
 • 22.03.2011 Доставено е и монтирано БКЗРУ и съоръжения за присъединяване и БИКТП (Бетонна инверторна трансформаторна подстанция) – 1 МW. виж повече
 • 22.03.2011 В село Мокреш заработи фотоволтаична централа с мощност 5 MW. Фирма "ПАВЕЛ и СИНОВЕ електрик" ООД достави и монтира на обекта 1 бр. БКЗРУ.
  виж повече