ПАРТНЬОРИ

 • PV Consult
  Правен анализ на фотоволтаични проекти.
  Общо консултиране във връзка с инвестиции в областта на фотоволтаиката в България.
  Определяне на законовите разпоредби относно строежа на фотоволтаични съоръжения в България.
  Експертиза на подходящите парцели и оценка на наличната инфраструктура, комуникация и електроснабдителната мрежа.
  Консултиране при избора на място и препоръка за подходходящ парцел.
  Покупка и аренда на парцел, изработване на договорите за покупка, респективно за аренда.
  Провеждане на процедурата по промяна на предназначението на селскостопански земи.
  Провеждане на всички необходими разрешителни процедури – околна среда, здраве, пожаробезопасност и други.
  Консултиране при планирането и реализирането на включването към електрическата мрежа.
  Изготвяне на фотоволтаичен проект.
  Икономически анализ на проекта.
  Провеждане на процедурата по издаване на разрешително за строеж.
  Договорни преговори с електроснабдителните дружества.
  Договорни преговори с публичните електроснабдители.
 • Sedna Power Plants Bulgaria LTD

  Седна Палър Плантс е компания от Седна Груп , която проектира и изгражда централи за производство на енергия от възобновяеми източници, в съответствие с всички дейности на инженеринг, доставка и строителство.

  В качеството си на EPC-контрактор Седна Палър Плантс предлага на своите клиенти едно пълно обслужване "до ключ“ , следвайки всички етапи на работата: от проектирането, подготовката и организацията на строително-монтажната дейност до изграждането на самата централа. Отношенията с нашите клиенти продължават и след началната фаза, с възможност за пълно обслужване и поддръжка (Оperation & Maintenance) на много високо ниво.

  Седна Палър Плантс предлага на своите клиенти целият си опит, знания и професионализъм, които я правят лидер в областта на възобновяемите енергийни източници в Италия и Европа.

 • НЕС - Нови Енергийни Системи ООД NES е първият производител на слънчеви термални изделия в България и е пазарен лидер в този сегмент. Днес, фирмата разполага със собствени производства на котли и фотоволтаични модули.
  Продуктовото портфолио на компанията включва:
  * Слънчеви колектори SUNSYSTEM
  * Бойлери SUNSYSTEM
  * Буферни съдове SUNSYSTEM
  * Водогрейни котли BURNiT
  * Фотоволтаични модули SUNSYSTEM
  * Проектиране, доставка и изграждане на фотоволтаични паркове.
 • АББ България ЕООД АББ България ЕООД се занимава с разработване и снабдяване с електрическо оборудване за високо, средно и ниско напрежение, както и със системи и продукти за автоматизация на технологичните процеси в енергетиката и промишлеността.
 • Electrica Group Electrica е един от най-важните играчи в разпределението, ел. захранване и енергийните услуги в Румъния.Водещата му позиция е обоснована както от икономическите показатели на дружеството, така и професионалния опит в областта която обхваща над повече от 120 години.