Референции

 • Референция Билфингербергер Билфингербергер издава настоящата референция на "ПС електрик" ООД.
 • Референция Пи Ви Консулт ООД "ПИ ВИ КОНСУЛТ" ООД издава настоящата референция на "ПС Eлектрик" ООД - гр. Шумен в уверение на това, че изработи и достави за наши нужди БКТП/тип ВМ02-2 тип BМ01-А41/ 20/0,4 2х800kVA и 1х800kVA
  Посочените изделия бяха доставени в срок, посочен в предварително сключен договор. БКТП съответства напълно на действащите стандарти и изисквания на възложителя, придружено с пълен комлект от необходимата документация и изпитателни протоколи.
  Фирма "ПС Eлектрик" ООД е сигурен търговски партньор и на нея може да се разчита при изпълнението на Комплектни Трансформаторни Подстанции.
 • Референция Седна Палър Плантс България ЕООД
  Седна Палър Плантс България ЕООД издрава настоящата референция на "ПС Eлектрик" ООД - гр. Шумен в уверение на това,че изработи и достави за наши нужди Бетонни Инверторни Комплектни Трансформаторни Подстанции /БИКТП/ - 20/0,4kV, 1x400 KvA + 160kVA,1x1000kVA + 100kVA и Бетонни Комплектни Закрити Разпределителни Уредби /БКЗРУ/- 20/0,4 kV, 1x160kVA.
  Посочените изделия бяха доставени в срок,посочен в предварително сключен договор. БИКТП и БКЗРУ съответстват напълно на действащите стандарти и изисквания на възложителя, придружени с пълен комплект от необходимата документация и изпитателни протоколи. 
  Фирма "ПС Eлектрик" ООД е сигурен търговски партньор и на нея може да се разчита при изпълнение на Комплектни Трансформаторни Подстанции.
 • Референция АС - ДС, гр. Плевен Фирма "АС - ДС" ООД, гр. Плевен предоставя настоящата референция на "ПС Eлектрик" ООД, гр. Шумен, за това че са и доставяни комплектни трансформаторни постове и разпределителни табла с ниско напрежение за собствени нужди.
  Поръчаните табла и комплектни трансформаторни постове са доставяни в срок, придружени с всички необходими документи.
  "За нас е удоволствие да работим с тази фирма, а за напред ще разчитаме на нея при необходимост от доставка от подобни съоръжения."
 • Електрика Румъния

  Разрешава се доставката и въвеждането в експлоатация на бетонни комплектни трансформаторни постове от 100kVA до 1600kVA, относно закупуване от страна на Електрика АД и нейните филиали.