Референции

  • Референция Нобесол " Нашата фирма наскоро работи съвместно с ПС Eлектрик ООД,като партньор в процеса на изграждане на първа ни фотоволтаична централа в България, позната като Ботево-I (2MW).
    ПС Eлектрик ООД
    беше един от нашите основни партньори в нашия проект (и бъдещи проекти) в България. Следователно нямам никакви притеснения да ги препоръчам, като фирма с която да се работи, честен и надежден партньор, както в доставката на Бетонни комплектни трансформаторни подстанции, така и в изпълнението на СМР (строително монтажни работи)".
  • CEZ България " ..... Фирма ПС Eлектрик ООД е коректен търгвски партньор, на който може да се разчита при изпълнението на поръчки....."
  • Благодарствено писмо EVN България " ... Приемете най-искренните ни благодарности за бързината, професионализма и ангажираността която проявихте при изпълнение на поръчка за доставка на трафопост ..... С партньор като Вас лесно се реализират важни и спешни проекти..."
  • ЕVN България "Уважаеми господа уведомяваме Ви, че произвежданите от Вас монолитен бетонов комплектен трансформаторен пост БM01A31 с трансформаторна мощност 1х800 kVA и монолитен бетонов комплектен трансформаторен пост  БМ02-2 с трансформаторна мощност 2х800 kVA са одобрени от комисията по стандартизация и могат да бъдат монтирани в мрежата обслужвана от EVN България.
  • Референция E.ON България "........... За фирма ПС Eлектрик ООД, може да се каже, че е сигурен търговски партньор и може да се разчита при изпълнението на поръчки......."