БКТП "Ветрогенератор Сини рид"

Ветрогенератор Сини рид" Доставеното съоръжение е БКЗРУ (Бетонна Комплектна Закрита Разпределителна Уредба) TRAFOSYS ® с габарити L230/W130cm; с оборудване СрН от SEL, релейна защита и UPS.

За разглеждане в по-голям мащаб отворете изображението в нов подпрозорец.Други продукти
Повече за БКТП
Повече за Трафопост