Partnerji

 • Pravna analiza fotovoltaičnih projektov. Splošno posvetovanje v zvezi z naložbami na področju fotovoltaike v Bolgariji. Določanje zakonskih določb v zvezi z izgradnjo fotovoltaičnih objektov v Bolgariji. Mnenje glede ustreznosti zemljišč in ocenjevanje obstoječe infrastrukture, komunikacij in elektrodistribucijskega omrežja. Posvetovanje pri izbiri lokacije ter priporočila glede ustreznih zemljišč. Nakup in najem zemljišč, priprava kupo-prodajnih pogodb oz. najemnih pogodb. Izvedba postopka spremembe namenske uporabe, ko se gre za kmetijska zemljišča. Izvedba vseh potrebnih postopkov pridobivanja dovoljenj - okolica, zdravje, požarna varnost ipd. Posvetovanje pri načrtovanju in realizaciji vklopa na električno omrežje. Priprava fotovoltaičnih načrtov. Ekonomska analiza načrta. Izvajanje postopka pridobivanja dovoljenja za gradnjo. Dogovori o sklepanju pogodb z elektro-distribucijskimi družbami. Dogovori o sklepanju pogodb z javnim elektro-distributerjem.

 • Sedna Power Plants Bulgaria LTD

  Sedna Power Plants je podjetje družbe Sedna Group, ki projektira in gradi elektrarne za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v skladu z vsemi dejavnostmi v zvezi z inženiringom, dobavo in izgradnjo.
  Kot EPC-izvajalec Sedna Power Plants svojim strankam nudi celotno oskrbo "na ključ“ , tako da vključuje vse etape del: od načrtovanja, priprave in organizacije gradbeno-montažnih dejavnosti do gradnje elektrarne. Odnosi z našimi strankami se nadaljujejo tudi po končani začetni fazi z možnostjo celotne oskrbe in vzdrževanja (Оperation & Maintenance) na zelo visokem nivoju.
  Sedna Power Plants svojim strankam nudi bogate izkušnje, znanje in profesionalizem, ki jo uvrščajo med vodilna podjetja na področju energije iz obnovljivih virov v Italiji in Evropi.

 • NES − Novi Energijski Sistemi d.o.o. NES je prvi proizvajalec sončnih termalnih izdelkov v Bolgariji ter je vodilen na trgu. Danes ima podjetje lastno proizvodnjo kotlov in fotovoltaičnih modulov.  Produktni portfolio družbe vključuje: 
  * Sončni kolektorji SUNSYSTEM , 
  * Grelniki SUNSYSTEM ,
  * Zbirne posode SUNSYSTEM,
  * Vročevodni kotli BURNiT , 
  * Fotovoltaični moduli SUNSYSTEM 
  * Projektiranje, dobava in gradnja fotovoltaičnih parkov.
 • ABB Bolgarija d.o.o. ABB Bolgarija d.o.o. se ukvarja s projektiranjem in dobavo električne opreme za visoko, srednjo in nizko napetost, kakor tudi z dobavo sistemov in izdelkov za avtomatizacijo tehnoloških procesov v energetiki in industriji.
 • Electrica Group Electrica je eden od najpomembnejših dejavnikov v elektro distribuciji, napajanju z elektriko ter energijskimi storitvami v Romuniji. Njegova vodilna pozicija temelji tako na ekonomskih kazalnikih družbe kakor tudi na profesionalnih izkušnjah, ki so jih pridobili v več kot 120 letih.