Reference

  • Referenca Bilfingerberger  Bilfingerberger izdaja to referenco za PS Electric d.o.o.
  • Referenca Pi Vi Konsult d.o.o. "PI VI KONSULT" d.o.o. izdaja to referenco za PS Electric d.o.o., mesto Šumen, kot dokazilo, da je za nas izdelalo in nam dobavilo KBTP/tip BMO2-2, tip BMO1-A41/20/0,4 2 х 800 kVA in 1 х 800 kVA. Navedeni izdelki so bili dobavljeni v skladu z v pogodbi dogovorjenimi roki. KBTP je popolnoma skladna z veljavnimi standardi in zahtevami naročnika s priloženim kompletom potrebne dokumentacije in merilnimi zapisniki. Podjetje PS Electric d.o.o. je zanesljiv poslovni partner ter se na podjetje lahko zanesete pri izvedbi Kompaktnih transformatorskih postaj.
  • Sedna Power Plants Bolgarija e.d.o.o. Sedna Power Plants Bolgarija e.d.o.o. izdaja to referenco za PS Electric d.o.o., mesto Šumen, kot dokazilo, da je za nas izdelalo in nam dobavilo Kompaktno betonsko konvertorsko transformacijsko podpostajo /KBKTPp/ − 20/0,4 kV, 1x400 KvA + 160 kVA,1x1000 kVA + 100 kVA ter Kompaktni betonski stikalni blok zaprtega tipa KBSBZt/ - 20/0,4 kV, 1x160 kVA. Navedeni izdelki so bili dobavljeni v skladu z v pogodbi dogovorjenimi roki. KBKTPp in KBSBZt sta popolnoma skladna z veljavnimi standardi in zahtevami naročnika s priloženim kompletom potrebne dokumentacije in merilnimi zapisniki.  Podjetje PS Electric d.o.o. je zanesljiv poslovni partner ter se pri izvedbi Kompaktnih transformatorskih postaj nanj lahko zanesete.
  • Referenca AC − DC, mesto Pleven Podjetje Ac-Dc d.o.o, mesto Pleven, izdaja to referenco za PS Electric d.o.o., mesto Šumen, kot potrdilo, da so za naše potrebe dobavili kompaktne transformacijske postaje in razdelilne omarice nizke napetosti. Naročene omarice in kompaktne transformatorske postaje so bile dobavljene skupaj z vsemi potrebnimi dokumenti ter v skladu z določenim rokom. V veselje nam je, da sodelujemo s tem podjetjem, na katerega bomo v primeru potrebe po dobavi podobnih objektov, računali tudi v bodoče.
  • Electrika Romunija Podjetju Electrika DD je dovoljen nakup in zagon kompaktnih betonskih transformatorskih postaj od 100 kVA do 1600 kVA.