NOVI OBJEKTI

Solarna elektrana "Atolovo" 5 MW
Photovoltaic plant "Atolovo" Isporučeno postrojenje: TRAFOSYS ® MBITS see more
Solarna elektrana "Kukorevo" 3,5 MW
Photovoltaic plant "Kukorevo" CCTS Isporučeno postrojenje: TRAFOSYS ® MBITS see more
Vetrogenerator sa ugrađenim transformatorima "Sini rid"
Wind turbine with a built-in transformer "Sini rid" Isporučeno postrojenje: TRAFOSYS ® Betonski kompletan zatvoreni razvodni uređaj see more
Solarna elektrana "Grad Banja"
Photovoltaic plant "Bania" Equipment delivered: TRAFOSYS ® BM01 see more

PS Elektrik OOD

"PS Electric" LTDje sertifikovana 2010. godine prema standardima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001:2007, sa opsegom sertifikacije "Proizvodnja električnih ormara, kompletnih trafostanica i postrojenja za energetiku". Naša Politika kvaliteta, životne sredine i zdravih i bezbednih uslova rada kompatibilna je sa vizijom o budućnosti društva. Nastojimo da sve potpunije zadovoljavamo zahteve tržišta i svakog klijenta firme prema nuđenim proizvodima kao i da poštujemo važeću zakonsku i ostalu regulativu o upravljanju životnom sredinom. Proizvodimo široku lepezu: montažnih betonskih kućica trafostanica (MBTS), Čvorne stanice MBTS za obnovljive izvore energije i električne ormare. Izgrađujemo kablovske linije i postrojenja. Tokom godina dokazali smo u više navrata stručnost i kvalitet naših proizvoda. Odlikovanja sa međunarodnog sajma u Plovdivu svedoče o pouzdanosti i stručnosti partnera sa kredibilitetom u oblasti energetike. U 2006. i 2007. godini PS Elektrik OOD patentovao je preko deset svojih elaborata kompletnih montažnih kućica trafostanica (MBTS): sa betonskim, betonskim monolitnim i metalnim kućištem. Početkom 2007. godine PS Elektrik OOD upisao je u registar vlastitu trgovačku markuTRAFOSYS®.bg see more

basketbalové dresy nbaHokejový dresBaseballové dresyDětské Fotbalové Dresy