OBJEKTE TË REJA

Central elektrik fotovoltaik "Atolovo" 5 MW
Photovoltaic plant "Atolovo" Impiant i furnizuar: TRAFOSYS ® NTKIB see more
Central elektrik fotovoltaik "Kukorevo" 3,5 MW
Photovoltaic plant "Kukorevo" CCTS Impiant i furnizuar: TRAFOSYS ® NTKIB see more
Central elektrik fotovoltaik “qyteti Banja"
Photovoltaic plant "Bania" Impiant i furnizuar: TRAFOSYS ® BM01 see more

PS Electric Ltd

"PS Electric" LTDështë certifikuar në vitin 2010 sipas standardeve ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dhe BS OHSAS 18001:2007, ku certifikimi mbulon "Prodhimin e paneleve elektrike, kabinave kompakte të transformimit dhe impianteve për energjetikën”. Politika jonë për cilësinë, mjedisin dhe për kushtet e të sigurta e të shëndetshme të punës përputhet me vizionin për të ardhmen e Shoqërisë. Me produktet që ofrojmë ne synojmë të kënaqim sa më mirë kërkesat e tregut dhe të çdo klienti të firmës dhe njëkohësisht të zbatojmë aktet normative të aplikueshme dhe kërkesat e tjera të menaxhimit të mjedisit. Ne prodhojmë një gamë të gjerë: Kabina kompakte transformimi betoni, Stacione shpërndarëse për burime të energjisë së rinovueshme dhe kuadro elektrike. Gjithashtu ndërtojmë linja dhe impiante kabllore. Ne po e provojmë vazhdimisht ndër vite profesionalizmin tonë dhe cilësinë e produkteve tona. Çmimet që kemi fituar në Panairin ndërkombëtar të Plovdivit flasin për sigurinë dhe profesionalizmin e një partneri të besueshëm në fushën e energjetikës.
Në vitet 2006 dhe 2007 PS Electric Ltd ka patentuar mbi dhjetë përpunime të kabinave të veta kompakte të transformimit betoni (KKTB): me korpus betoni, betoni monolit dhe metali. Në fillim të vitit 2007 PS Electric Ltd regjistroi markën e vet tregtare
TRAFOSYS®.bg see more

camisetas de futbol baratascamisetas nba baratasCamisetas hockey baratascamisetas mlb baratas