Produktet

Inxhiniering i plotë dhe Punime ndërtim-montimi (PNM)


PS Electric LTD është një nga firmat lidere në shërbimet e kompletuara të inxhinieringut.

Në personin tonë ju mund të gjeni një partner serioz dhe të sigurt në ndërtimin e linjave dhe instalimeve kabllore nga 0,4kV deri 20kV dhe në zbatimin e punimeve të ndërtim-montimit gjatë ndërtimit të objekteve të sektorit të energjetikës.