Inxhiniering i plotë

Firma PS Electric LTD ofron inxhiniering të plotë në ndërtimin e impianteve dhe instalimeve elektrike në ndërtimin e impianteve dhe instalimeve elektrike në godina administrative, industriale dhe banimi.