KTKB për CPV deri 1000 kVA me transformator për nevojat e veta

KTKB për CPV deri 1000 kVA me transformator për nevojat e veta.

Me përvojën që kemi grumbulluar ndër vite në ndërtimin e impianteve për burime të energjisë së rinovueshme, ne të "PS Electric" LTD ju ofrojmë një pjesë të zgjidhjeve që kemi realizuar në këtë fushë. Partneriteti ynë i ngushtë me EVN, CEZ dhe EON ka një rëndësi të madhe për futjen e shpejtë dhe pa avari të çdo centrali në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike në Bullgari.