Produktet

Kabllo, aksesorë kablosh dhe materiale elektrike


Kabllot janë përçues elektrikë prej metali dhe janë të izoluara me material që nuk përçon. Ato kanë përhapje të gjerë për ushqimin me energji elektrike ndërtesa dhe pajisje industriale, banesa, si dhe për lidhjen dhe ushqimin e konsumatorëve dhe aparaturave elektrike të fuqive të ndryshme.


  • Kabllo dhe aksesorë kabllosh Kabllo dhe aksesorë kabllosh PS Electric LTD është distributor kryesor i kabllove dhe përçuesve të tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët. Kompania realizon veprimtarinë e saj në përfaqësitë e veta në... Shiko me shume
  •  Materiale elektrike Materiale elektrike Tek ne mund të gjeni dhe një larmi të madhe materialesh elektrike, për nevojat tuaja të përditshme, po gjithashtu për ndërtimin e objekteve tregtare dhe industriale: - Kuti montimi dhe... Shiko me shume