Kuadro të testuara të tipit

PS Electric LTD prodhon kuadro të testuara tipi

Testimet e tipit të kuadrove dhe instalimeve përbëjnë një varg testesh që përfshijnë kontrollin e shkallës së mbrojtjes, kontrollin e efiçencës së vargut mbrojtës dhe të veprimit mekanik.

Në teste përfshihen gjithashtu kontrolli i montimit dhe lidhjes së përçuesve dhe kontrollin e distancave të izolacionit, etj.

Kuadrot e testuara me teste tipi që ofrojmë janë:

Kuadro dhe kuti elektrike për ndërtesa banimi dhe hotele, objekte industriale, centrale elektrike dhe qendra tregtare;    

Kaseta shpërndarëse.