Produktet

Transformatorë fuqie dhe matës


Transformatorët janë aparate statike elektromagnetike të cilat konvertojnë energjinë elektrike të rrymës së ndryshueshme me një tension me tension tjetër, por me frekuencë të njëjtë. Ato punojnë mbi parimin induksionit elektromagnetik.

Transformatorët janë pjesë gjithnjë e pranishme e transmetimit dhe konvertimit të energjisë elektrike. 


  • Transformatorë fuqie Transformatorë fuqie PS Electric LTD е është distributor i afirmuar prej shumë vitesh i: -          Transformatorëve të fuqisë me vaj dhe të thatë me kapacitet maksimal deri... Shiko me shume
  • Transformatorë matës Transformatorë matës PS Electric LTD është distributor i afirmuar prej shumë vitesh i: -             Transformatorë matës rryme dhe tensioni (TR dhe TT) për Tension të... Shiko me shume