Vijesti

Vizitë te "MERSEN" në Çeki

stafi i „PS Electric“ LTD, së bashku me partnerët e vetë ka vizituar uzinat e prodhuesit të ndarësave „MERSEN“ në çeki. „PS ELECTRIC“ LTD është përfaqësues i autorizuar i „MERSEN“ për bullgarinë.