Vijesti

Takim pune me "MERSEN" në Hungari

„PS Electric“ LTD ka iniciuar një takim pune midis partnerëve të vet dhe fabrikës së  ndarësave të „MERSEN“ në Hungari. Qëllimi i takimit ishte optimizimi i gamës së produkteve të „MERSEN“ të cilën „PS Electric“ LTD e ofron në tregun bullgar.