Produktet

  • Inxhiniering i plotë Inxhiniering i plotë Firma PS Electric LTD ofron inxhiniering të plotë në ndërtimin e impianteve dhe instalimeve elektrike në ndërtimin e impianteve dhe instalimeve elektrike në godina... Shiko me shume
  • Kuadro të testuara të tipit Kuadro të testuara të tipit PS Electric LTD prodhon kuadro të testuara tipi.  Testimet e tipit të kuadrove dhe instalimeve përbëjnë një varg testesh që përfshijnë kontrollin e shkallës së mbrojtjes,... Shiko me shume
  • Punime të ndërtim-montimit (PNM) Punime të ndërtim-montimit (PNM) Punime ndërtim-montimi janë të gjitha llojet e veprimtarive dhe punimeve që kryhen gjatë procesit të ndërtimit të një ndërtese ose objekti ndërtimi.  Punimet kryesore që ofrojmë... Shiko me shume
  • Transformatorë fuqie Transformatorë fuqie PS Electric LTD е është distributor i afirmuar prej shumë vitesh i: -          Transformatorëve të fuqisë me vaj dhe të thatë me kapacitet maksimal deri... Shiko me shume
  • Kuadro shpërndarëse tension i ulët (KTU) Kuadro shpërndarëse tension i ulët (KTU) PS Electric LTD LTD është prodhuesi kryesor prej vitesh i kuadrove shpërndarëse të tensionit të ulët. Ndër kërkesat kryesore për kuadrot elektrike janë: garantimi i shfrytëzimit... Shiko me shume