Produktet

  • KTKB për CPV deri 400 kVA KTKB për CPV deri 400 kVA Me përvojën që kemi grumbulluar ndër vite në ndërtimin e impianteve për burime të energjisë së rinovueshme, ne, të “PS Electric" LTD ju ofrojmë një pjesë të zgjidhjeve që kemi... Shiko me shume
  • KTKB për CPV deri 2х800 kVA KTKB për CPV deri 2х800 kVA Me përvojën që kemi grumbulluar ndër vite në ndërtimin e impianteve për burime të energjisë së rinovueshme, ne të "PS Electric" LTD ju ofrojmë një pjesë të zgjidhjeve që kemi... Shiko me shume
  • KTKB për CPV deri 1000 kVA me transformator për nevojat e veta KTKB për CPV deri 1000 kVA me transformator për nevojat e veta. Me përvojën që kemi grumbulluar ndër vite në ndërtimin e impianteve për burime të energjisë së rinovueshme, ne të "PS... Shiko me shume
  • KTKB për CPV deri 1000 kVA KTKB për CPV deri 1000 kVA KTKB për CPV deri 1000 kVA Me përvojën që kemi grumbulluar ndër vite në ndërtimin e impianteve për burime të energjisë së rinovueshme, ne të "PS Electric" LTD ju ofrojmë një pjesë... Shiko me shume
  • KTKB deri 4х1000 kVA KTKB deri 4х1000 kVA KTKB deri 4х1000 kVA Karakteristikat e produktit: Ambiente për 4 transformatorë deri 1000 kVA ISH-TM – mundësi për montim të moduleve ISHK - deri 17 module me gjerësi 375 mm. ISH-TU –... Shiko me shume