Produktet

  • KTKB deri 3х800 kVA shiko më shumë KTKB deri 3х800 kVA shiko më shumë Shiko me shume
  • KTKB deri 2х800 kVA KTKB deri 2х800 kVA Kabinat e transformimit kompakte betoni të firmës PS Electric LTD janë zgjidhje jashtëzakonisht e zhdërvjelltë për ushqimin e çdo lloji objektesh. Përveç produkteve standarde të... Shiko me shume
  • KTKB deri 2х1000 kVA KTKB deri 2х1000 kVA Karakteristikat: Ambient për 2 transformatorë deri 1000 kVA ISH-TM – mundësi për montim të  ISHK me module – deri 9 module. ISH-TU – ndërprerës kryesor automatik - deri 1600А... Shiko me shume
  • KTKB deri 1х800 kVA KTKB deri 1х800 kVA Kabinat e transformimit kompakte prej betoni të firmës PS Electric LTD janë një zgjidhje jashtëzakonisht e zhdërvjelltë për ushqimin e çdo lloji objektesh. Përveç produkteve standarde... Shiko me shume
  • KTKB deri 1х630 kVA KTKB deri 1х630 kVA Kabinat e transformimit kompakte prej betoni të firmës PS Electric LTD janë një zgjidhje jashtëzakonisht e zhdërvjelltë për ushqimin e çdo lloji objektesh. Përveç produkteve standarde... Shiko me shume