Produktet

  • KTKB deri 1х1000 kVA KTKB deri 1х1000 kVA Kabinat e transformimit kompakte prej betoni të firmës PS Electric LTD janë një zgjidhje jashtëzakonisht e zhdërvjelltë për ushqimin e çdo lloji objektesh. Përveç produkteve standarde... Shiko me shume
  • KTKB deri 160 kVA KTKB deri 160 kVA Kabinat e transformimit kompakte prej betoni (KTKB) deri 160 кVA janë të projektuar për të siguruar energji elektrike për godina administrative, banesa, ndërtesa dhe objekte industriale dhe... Shiko me shume
  • ISHMKB me transformator për nevojat e veta me dhomë roje ISHMKB me transformator për nevojat e veta me dhomë roje ISHMKB me transformator për nevoja vetjake me dhomë roje Me përvojën që kemi grumbulluar ndër vite në ndërtimin e impianteve për burime të energjisë së rinovueshme, ne të "PS... Shiko me shume
  • ISHMKB me transformator për nevoja të veta ISHMKB me transformator për nevoja të veta ISHMKB me transformator për nevojat e veta Me përvojën që kemi grumbulluar ndër vite në ndërtimin e impianteve për burime të energjisë së rinovueshme, ne të "PS Electric" LTD ju... Shiko me shume
  • ISHMKB ISHMKB Me përvojën që kemi grumbulluar ndër vite në ndërtimin e impianteve për burime të energjisë së rinovueshme, ne të "PS Electric" LTD ju ofrojmë një pjesë të zgjidhjeve që kemi... Shiko me shume