Produktet

  • Kaseta dhe panele shpërndarëse të kabllove Kaseta dhe panele shpërndarëse të kabllove PS Electric LTD ofron  ofron kaseta dhe panele shpërndarëse të kabllove me korpuse prej poliesteri me fije të holla xhami: një zgjidhje jashtëzakonisht praktike gjatë realizimit... Shiko me shume
  • BM02-2 deri 2x800kVA BM02-2 deri 2x800kVA      Karakteristikat:    BM02-2 2x800kVA është kabinë monolite transformimi, me ambient për 2 transformatorë deri 800kVA.ISH-TM: mundësi për Shiko me shume
  • BM02-1 2x800kVA BM02-1 2x800kVA Karakteristikat: BM02-1 2x800kVA është kabinë monolite transformimi me ambient për 2 transformatorë deri 800kVA. ISH-TM - mundësi për montim të ISHK me module deri 6 module... Shiko me shume
  • BM01ЕО deri 800 kVA BM01ЕО deri 800 kVA Karakteristikat:BM01 EO 1x800kVA është kabinë monolite transformimi e ambient për transformator deri 800 kVAISH-TM - mundësi për montim të  ISHK me module – deri... Shiko me shume
  • BM01 deri 1000 kVA BM01 deri 1000 kVA Karakteristikat: BM01 1x1000kVA është kabinë monolite transformimi me ambient për transformator deri 1000 kVA. ISH-TM - mundësi për montim të  ISHK me module – deri 5... Shiko me shume