БКТП до 160 kVA

Бетонните комплектни трансформаторни постове (БКТП) до 160 кVA са проектирани да осигурят електрическа енергия за административни, жилищни, промишлени и селскостопански сгради и обекти. Те приемат електрическа енергия Ср.Н. и я преобразуват до Н.Н. за потребление. Предназначени са за работа на открито при продължителен срок на работа. Степен на защита IP33. Подстанциите представляват обемна бетонна панелна конструкция. Те се състоят функционално от три отсека:
* отсек средно напрежение с килии вход, изход, защита трансформатор
* отсек ниско напрежение
* отсек трансформатор
Условия на експлоатация:
* температура на околната среда – от –40С до + 45С
* относителна влажнос т – 100%
* отсъствие на токопроводими газове, пари и прах
* взривобезопасна и пожаробезопасна среда Осигурени са необходимите електрически и механични блокировки, обезпечаващи нормалната работа на изделията. Конструкцията притежава дълготрайност и здравина. БКТП имат дълъг експлоатационен срок, малък обем, бърз монтаж и пускане в експлоатация. Осигуряват безопасна работа и устойчивост на атмосферни влияния. Продуктите от този вид се отличават с отличен външен вид, който идеално се вписва в околната среда. Бетонните комлектни трансформаторни постове могат да се прилагат като готови стандартни продукти. БКТП се доставят напълно оборудвани и се монтират на предварително подготвен фундамент.
Габаритните размери на изделията от този вид са:
Д - 2500 мм
Ш - 1300 мм
В -2250 мм