ПРОДУКТИ

Дизелови генератори


Дизеловите генератори се използват като аварийни източници на електроенергия в режим на готовност ако захранващата електрическа мрежа отпадне, както и като постоянни източници на енергия там, където електрическа енергия липсва или е с ограничен капацитет.