ПРОДУКТИ

Кабели, кабелни аксесоари и електро материали


Кабелите са метални електрически проводници, изолирани с токонепроводим материал. Те имат широко разпространение за електрозахранване на битови и промишлени сгради и съоръжения, както и свързване и захранване на консуматори и електрически апаратура с различна мощност.