Разпределителни табла ниско напрежение (ТНН)

ПС Електрик ООД е основен и дългогодишен производител на разпределителни табла за ниско напрежение. Сред основните изисквания към електрическите табла, са гарантиране на безопасна експлоатация и избягване на рискове, свързани с поражения на хора от електрически ток, възникване на пожар в сгради и съоръжения, следствие на електрически причини. В съответствие с основната им функция, таблата следва да осигуряват и непрекъснатост на захранването с електрическа енергия и възможност за гъвкави решения при разширения и реконструкция на съществуващите електрически уредби. С оглед на улеснената им поддръжка, таблата трябва да гарантират безопасен достъп, осигуряващ защита срещу директен допир на части под напрежение и да са изработени с подходяща конструкция, улесняваща намесата на експлоатационния персонал.

ПС Електрик ООД произвежда следните видове табла:

-            - Електромерни табла – ТЕМО, ТЕПО, ТЕМЗ, ГЕТ;

-           - Табла за Автоматизация КИП и А, Т – АВР;

-           - Табла за интелигентно управление на сгради;

-           - Табла за трафопостове – ГРТ, ГТТ, РТ;

-           - Шкафове за улично осветление;

-            - Електрически табла за телемобилни станции.

Ние покриваме основните стандарти за производство на ел. табла, в т.ч.:

БДС EN  60439-1,   НУЕУЕЛ – 2004

Нашите табла намират приложение, както на българския, така и на редица международни пазари. Те преминават през многобройни изпитания, гарантиращи безопасната им и надеждна работа при определени условия, защото знаем, че добрия външен вид трябва да е съпроводен с необходимите тестове и сертификати.

С дългогодишния си опит в производството на разпределителни табла, ПС Електрик ООД е сигурен и надежден партньор!

ЗАЛОЖЕТЕ НА НАС!