ПРОДУКТИ

Силови и измервателни трансформатори


Трансформаторите са статични електромагнитни апарати, които преобразуват променливо-токовата електрическа енергия с едно напрежение в променливо-токова електрическа енергия с друго, но с една и съща честота. Те работят на принципа на електромагнитната индукция.

Трансформаторите са неизменна част от преноса и преобразуването на електрическа енергия.