Измервателни трансформатори

ПС Електрик ООД е дългогодишен и утвърден дистрибутор на:

-           - Токови и напреженови измервателни трансформатори (ТТ и НТ) за Средно напрежение:  използват се широко за мониторинг на напрежения и токове. Напреженовите трансформатори (НT) се използват за наблюдение на напрежението на захранването. Токовите трансформатори (ТT), от своя страна, служат за трансформиране на тока от главните вериги в ток, удобен за измерване. Чрез тях номиналният ток в първичната верига, независимо от стойността си, се преобразува до удобна номинална стойност 5 или 1А.

-           - Токови трансформатори за Ниско напрежение (ТТ НН): предназначени са за захранване на измервателни инструменти и схеми за защита на електрически устройства с максимално работно напрежение от 0,72кV и честота от 50Hz. Те се произвеждат за вторичен ток 1А или 5А. Обхватът на първичните токове може да варира от 1А до 6000А.