Електро материали

При нас може да намерите и широк набор от електроматериали, необходими както за вашите ежедневни нужди и потребности, така и при изграждане на търговски и промишлени обекти:

-           - Разклонителни и конзолни кутии;

-           - Апаратура за табла НН – прекъсвачи дефектно- токови защити, контактори и др.

-           - Кабелни скари и канали;

-           - Консумативи за ел. табла – маркировка, щуцери, шини;

-           - Ключове и контакти на български и световни производители;

-           - Кутии за апартаментни и електроразпределителни табла;

-           - Материали и апаратура за осветителна и заземителна инсталация; 

-