БКТП за ФВЦ до 400 kVA

С натрупания опит през годините в изграждането на съоръжения за възобновяеми енергийни източници ние от "ПС Eлектрик" ООД Ви предлагаме част от решенията, които сме реализирали в тази област. Тясното ни партньорство с EVN, CEZ, EON е от голямо значение за бързото и безаварийно въвеждане на всяка централа към електропреносната мрежа на България.