BM01ЕО до 800 kVA

Характеристики:

BM01 EO 1x800kVA
е монолитен трафопост с помещение за трансформатор до 800 kVA

РУ-СрН - възможност за монтаж на модулни КРУ до 5 модула

РУ-НН - Изводи - до 12 броя във всяко табло с вертикални разединители и предпазители 400(630А)
Има възможност за монтаж на ККУ.

Габаритни размери:
Дължина:   3 200 мм
Широчина: 2 400 мм
Височина:  1 950 мм

PDF Документи