BM01 до 1000 kVA

Характеристики:

BM01 1x1000kVA
е монолитен трафопост с помещение за трансформатор до 1000 kVA.

РУ-СрН - възможност за монтаж на модулни КРУ до 5 модула

РУ-НН - Изводи - до 12 броя във всяко табло с вертикални разединители и предпазители 400(630А)
Има възможност за монтаж на ККУ

Габаритни размери:
Дължина:   3 100 мм
Широчина: 2 400 мм
Височина:  2 050 мм

PDF Документи