BM01 A-41 до 800kVA

Характеристики:

BM01 1x800kVA е монолитен трафопост с помещение за трансформатор до 800 kVA.

РУ-СрН - възможност за монтаж на 5 модула пълен елегаз

РУ-НН-изводиЛ до 10 броя във всяко табло - с вертикални разединители и препазители - 400 (630)А

Габаритни размери:
Дължина:   3 000 мм
Широчина: 2 100 мм
Височина:  1 800 мм

PDF Документи