BM02-1 до 2х800 kVA

Характеристики:

BM02-1 2x800kVA e монолитен трафопост, с помещение за 2 трансформатора до 800kVA.

РУ-СрН - възможност за монтаж на модулни КРУ до 6 модула
РУ-НН - Изводи до 10 броя във всяко табло с вертикални разединители и предпазители 400(630А)
Възможно е изпълнение на секцион с автоматичен прекъсвач 1250А или вертикален разединител 1000А

Габаритни размери:
Дължина:   3 900 мм
Широчина: 2 600 мм
Височина:  2 070 мм

PDF Документи